Sketches

» Production » Thủ công |     20-12-2012     | Tác giả: splendidriver Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Một số phác thảo cho 1 tranh đang chuẩn bị vẽ

Zider đã tham gia gởi bình luận
kienbiu, eaglemedia
  1. kienbiu
    kienbiu 07-01-2013, 06:44 AM
    em thấy tranh sketch của anh rõ là đẹp và đỉnh cơ mà lúc anh vẽ máy thì nó lại mang 1 nét ẩu =.=
  2. eaglemedia
    eaglemedia 27-12-2012, 08:34 AM
    đẹp wa