<sketch> TA portrait

» Digital » Digital art |     07-03-2013     | Tác giả: vietfamwang Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

(Speed painting)

• Bonus: http://youtu.be/-S-29Ie_ISo

Zider đã tham gia gởi bình luận
mrsonnguyen, vietfamwang, phamcong, nonameism3, illuzionizt, leekent, jimmituanart, kesatgai1409, sinai
 1. mrsonnguyen
  mrsonnguyen 09-04-2013, 01:37 AM
  Cho mình xin cái Brush bạn nhé ? :)
  vietfamwang
  vietfamwang 10-04-2013, 12:07 PM
  inbox nhé!
 2. phamcong
  phamcong 15-03-2013, 11:37 PM
  Đẹp nhưng nếu đôi mắt sáng hơn ti nữa thì tốt !
 3. nonameism3
  nonameism3 15-03-2013, 06:54 AM
  cạo thủ xuất hiện :>:>
  vietfamwang đã thích
 4. illuzionizt
  illuzionizt 14-03-2013, 06:09 PM
  Great expression on her face.. Fav
  vietfamwang đã thích
 5. phamcong
  phamcong 14-03-2013, 09:38 AM
  like !
  vietfamwang đã thích
 6. leekent
  leekent 10-03-2013, 12:11 AM
  xinh thế Y_Y <3
  vietfamwang đã thích
 7. jimmituanart
  jimmituanart 09-03-2013, 05:23 PM
  great work!!
  vietfamwang đã thích
 8. kesatgai1409
  kesatgai1409 08-03-2013, 08:49 AM
  dễ thương
  vietfamwang đã thích
 9. sinai
  sinai 07-03-2013, 10:35 PM
  đẹp quá bạn vẽ như sơn dầu vậy.
  vietfamwang đã thích