Săn chim thần Đông Sơn

» Production » Thiết kế Triển lãm |     05-03-2015     | Tác giả: phinguyen Đề cử tác phẩm Đặc sắc
Săn chim thần Đông Sơn
Đền Hùng Trung tâm văn hóa Đông Sơn
Đền Hùng Trung tâm văn hóa Đông Sơn
Hội tụ về tạo thành linh hồn Việt.
Hội tụ về tạo thành linh hồn Việt.
Nỏ thần truyền thuyết An Dương Vương
Nỏ thần truyền thuyết An Dương Vương
Dụng cụ lao động Đông Sơn bằng đồng
Dụng cụ lao động Đông Sơn bằng đồng

Giới thiệu dự án