Red sound

» Graphic Design » Art direction |     22-02-2012     | Tác giả: xnhan00 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Magazine cover for schoolwork.

Zider đã tham gia gởi bình luận
aladida87, vaninavanini, zicon, jackmall, kesatgai1409, xnhan00, nguyenbinhtk
 1. aladida87
  aladida87 11-04-2012, 08:07 PM
  nhìn đã mắt lắm bạn
 2. vaninavanini
  vaninavanini 26-02-2012, 06:55 AM
  ôi bao giờ mới được như XNHAN00 đây Người ơi?
  xnhan00 đã thích
 3. zicon
  zicon 22-02-2012, 09:32 PM
  Màu ngon thiệt ...
  xnhan00 đã thích
 4. jackmall
  jackmall 22-02-2012, 08:27 PM
  art !! like
  xnhan00 đã thích
 5. kesatgai1409
  kesatgai1409 22-02-2012, 11:44 AM
  hem biết nữa...em thấy phong cách này vô thể loại này hình như nó hem rõ ràng lắm, nhưng vẫn fav ^_^
  xnhan00 đã thích
  xnhan00
  xnhan00 22-02-2012, 05:14 PM
  Đổi lai cho dễ vậy ! :)
 6. nguyenbinhtk
  nguyenbinhtk 22-02-2012, 10:03 AM
  Ông này lạ thật Post facebook trước zda. Bành trướng thế lực qua thể loại này ấn tượng thật :D
  xnhan00 đã thích