Quỳnh

» Nhiếp ảnh » Nature |     31-08-2008     | Tác giả: qmt2706 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Olympus E-300
40-150mm

Zider đã tham gia gởi bình luận
wyabuh
  1. wyabuh
    wyabuh 31-08-2008, 07:14 PM
    vưà ươn ướt lại thật xác xơ :o