Poster CTTG

» Graphic Design » Quảng cáo |     21-03-2008     | Tác giả: kryxtal Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Poster chương trình truyền giảng dành cho thanh niên nhân dịp lễ Thương khó & Phục sinh tại hội thánh tin lành Nguyễn Tri Phương, với nội dung thể hiện tình yêu thương của Chúa Jesus Christ đối với con người là 1 tình yêu bền vững, o hề thay đổi ! ^^ !