Pomme Shop Website

» Digital » Thiết kế web |     27-12-2011     | Tác giả: junoteam Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Tên: Pomme Shop
Ngày tạo: December 20, 2011
Khách hàng: pommeshop.net
Font: Tahoma
Icon: Iconfinder.com
Trình duyệt: IE8, IE9, Firefox 2, Firefox 3, Firefox 4, Safari 4, Safari 5, Opera, Chrome
Files đính kèm: Layered PSD, JPG Image, icons, AI
Tình trạng: Completed

Zider đã tham gia gởi bình luận
miellebranch, crazykv, junoteam
 1. miellebranch
  miellebranch 09-04-2012, 01:42 AM
  Like !
 2. crazykv
  crazykv 05-01-2012, 11:12 PM
  Layout thì đẹp, mà nhấn vô http://www.pommeshop.net/ thì hình như chưa chuẩn lắm!
  junoteam đã thích
  junoteam
  junoteam 06-01-2012, 09:04 AM
  Cám ơn bạn, khách hàng chỉ đưa ra 4 ngày để thiết kế lẫn code nên team của minh không có đủ thời gian để fix những lỗi nhỏ ( đến khi lên site khách đã tự thay đổi nữa) kết quả là như vậy đó >"<