nặng trĩu

» Nhiếp ảnh » Miscellanious |     11-08-2008     | Tác giả: qmt2706 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Ông điện bệnh làm ông nước cũng bệnh theo :D

Zider đã tham gia gởi bình luận
themask
  1. themask
    themask 11-08-2008, 09:48 PM
    ay da pác này có lần chat bên blogthuthuat hem ngờ pác cũng bên đây, tuong IT ra là photograph à :D, hay đấy, fav nha