My old violin

» Digital » 3D |     14-07-2010     | Tác giả: xeon Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Xào lợi bài cũ,
Giờ phải tạm thời gác lại âm nhạc tập trung cho 3D ròi, hic.
Soft: maya, Photoshop.

Zider đã tham gia gởi bình luận
nhocsushi, xeon
 1. nhocsushi
  nhocsushi 16-07-2010, 10:17 PM
  cây violon nhìn buon thế, anh T dang hết tiền hả hay dang ............thất tình.
  xeon đã thích
  xeon
  xeon 17-07-2010, 09:32 AM
  haiz.. Đang hết tiền.