My sketch / 01

» Graphic Design » Minh họa |     02-12-2013     | Tác giả: cuteonhoc3 Đề cử tác phẩm Đặc sắc
My sketch / 01
FOOTESTEPS / 17/07/2013 l A4 canson l pencil
FOOTESTEPS / 17/07/2013 l A4 canson l pencil
THE FEAR /13/07/2013 l A4 canson l pencil
THE FEAR /13/07/2013 l A4 canson l pencil
HELLO / 19/07/2013 l A4 canson l pencil
HELLO / 19/07/2013 l A4 canson l pencil

URL Website
http://www.behance.net/...l-2013/12664309

Giới thiệu dự ánZider đã tham gia gởi bình luận
cuteonhoc3, Cooldesignvn
  1. cuteonhoc3
    cuteonhoc3 06-12-2013, 12:44 PM
    thank ! COOLDESIGNVN
  2. cooldesignvn
    Cooldesignvn 05-12-2013, 08:40 PM
    vẻ đẹp quá !