Music Website

» Graphic Design » Layout - Dàn trang |     03-01-2014     | Tác giả: junoteam Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự ánZider đã tham gia gởi bình luận
binpinpin
  1. binpinpin
    binpinpin 06-01-2014, 03:07 AM
    Design đẹp, mỗi tội background khi xem ở màn hình độ phân giải cao thì bị hụt nên chưa smooth lắm. giá mà background tính đến trường hợp này và để full width thì tuyệt vời hơn.
    junoteam đã thích