Mục khác

» Graphic Design » Quảng cáo |     06-02-2009     | Tác giả: vietmax Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

poster Phượng Hoàng của game PTV, vm làm cũng lâu rồi, tính ra đây là poster đầu tiên vm làm cho game ptv. :)
-------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm nhé! :X