Junggernaut Dota2

» Graphic Design » Art direction |     27-05-2013     | Tác giả: mslanaya Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Chuyển thể hình ảnh fan art của kunkka thành chibi

Zider đã tham gia gởi bình luận
kesatgai1409, mslanaya
 1. kesatgai1409
  kesatgai1409 27-05-2013, 11:59 PM
  đẹp á :D
  mslanaya
  mslanaya 28-05-2013, 06:11 PM
  thanks! :D