invitation

» Hội họa - Nghệ thuật » Hội họa |     23-09-2011     | Tác giả: duongthanhmt Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

invitation classico

Zider đã tham gia gởi bình luận
alumni, duongthanhmt
  1. alumni
    alumni 25-09-2011, 07:46 PM
    thích cái phong bì
  2. duongthanhmt
    duongthanhmt 23-09-2011, 01:14 AM
    mình quên mất là picture đầu tiên là cái phong bì bên ngoài nhá ! hj, mong các bạn góp ý giùm mình