I can fly

» Graphic Design » Art direction |     22-06-2010     | Tác giả: xeon Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Cái này vẽ lâu òi, post lên thôi, để lâu quên mất.

Zider đã tham gia gởi bình luận
nhocsushi, xeon, less
 1. nhocsushi
  nhocsushi 23-06-2010, 02:56 AM
  mặt nó ngố ngố anh nhỉ.
  xeon đã thích
  xeon
  xeon 24-06-2010, 09:19 AM
  Ờ, ngố thiệt, :D
 2. less
  less 22-06-2010, 05:54 AM
  I want....fly
  xeon đã thích