First love

» Digital » Digital art |     03-07-2008     | Tác giả: rainbowmiles Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

"Dear "Blue"!
I have never finished any drawing about you. Sometimes, I sit down and try to remember exactly every line of your face. It's more than one year since that day. Until now, I can feel it's really hurt... I meet new girls! They're all good. Agrr! But I haven't met any one who will surely give me an "urgo"...Love is just like a contract!"


Độ này bận và có quá nhiều việc xảy ra nên không lên zidean sinh hoạt thường xuyên. Dù vậy nhưng vẫn vào đều đều để chiêm ngưỡng tác phẩm mới của các bro. Để biết tình hình mọi người...
Splendid mới mua wacom. Congratulation boy! It will be helpful for sure! Lúc nào cần đạo đồ án thì cứ bảo anh =))...

Zider đã tham gia gởi bình luận
hdh8008
  1. hdh8008
    hdh8008 03-09-2008, 03:13 AM
    Dư lày là dư lào :D Nuột nà sạch sẽ thế