Fireboy

» Digital » Digital art |     01-04-2009     | Tác giả: antoni1988 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Cách điệu từ nhân vật trong King of Fighter + 1 chút biến đổi. PS + Wac, mấy hôm nay toàn vẽ hình baby vì nghĩ với đối tượng đó dễ tập phân mảng sáng tối hơn hì.
Cho mình xin ý kiến nhé

Zider đã tham gia gởi bình luận
phuongkani, antoni1988
 1. phuongkani
  phuongkani 01-04-2009, 04:27 AM
  quá sáng
  cần tối hơn để cho lửa nổi lên
  biết tại sao lửa sáng ko?
  vì xung quanh nó tối
  lửa ban ngày xấu bỏ xừ
  antoni1988
  antoni1988 01-04-2009, 05:13 AM
  mình hiểu rồi, hì sẽ rút kn. Với cả mình định làm bg tối mà quên mất lại merge chung với layer trắng nên đành để vậy luôn