FIRE DEVIL

» Graphic Design » Nghệ thuật chữ |     30-07-2008     | Tác giả: rabbithoang Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

DEVIL
One day, i think about the word "devil", and just wan to bring it to life. :D.
My devil is like a buffalo, or redbull :D. I constructed it based on the letter
D for head
E, V for body
and I, L for tail.
All are mixed to create a fire bull, red bull, buffalo, or devil, whatever.

P/S: Thanks versace phuong for some his opinions

Zider đã tham gia gởi bình luận
haittot, luonluoncuoi, quocbaods, phanxico, letter, rabbithoang, Taysonuss, versacephuong
 1. haittot
  haittot 03-09-2008, 03:56 AM
  ấn tượng. Nhung hơi hơi giống ....
 2. luonluoncuoi
  luonluoncuoi 30-07-2008, 08:29 PM
  hiệu ứng quá dữ. Kỹ thuật tốt
 3. quocbaods
  quocbaods 30-07-2008, 08:24 PM
  một tác phẩm đặc sằc
 4. phanxico
  phanxico 30-07-2008, 07:04 PM
  Effect đẹp! nhìn wá hot! FAV cái ủng hộ heng!:D:D
 5. letter
  letter 30-07-2008, 10:04 AM
  nghia la gi..ngoai ky xao Fires....
  rabbithoang
  rabbithoang 30-07-2008, 10:54 AM
  devil được tạo từ các ký tự d, e, v, i, l của chữ devil, vậy thôi. Đọc miêu tả ý, mình chỉ muốn hiện thực hóa chữ đó thôi :D
 6. taysonuss
  Taysonuss 30-07-2008, 08:00 AM
  chữ thật khó đọc, nhưng đẹp
  rabbithoang
  rabbithoang 30-07-2008, 08:41 AM
  he he, tại mục đích muốn tạo hình con devi đó, nên quên để ý cái chữ :p
 7. versacephuong
  versacephuong 30-07-2008, 07:45 AM
  red bull ha , , effect dep lam ah :D :X