Đi câu

» Nhiếp ảnh » Miscellanious |     19-02-2008     | Tác giả: qmt2706 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

ảnh chụp buổi sớm tại bãi biển Nha Trang

Zider đã tham gia gởi bình luận
phanxico, qmt2706
 1. phanxico
  phanxico 19-02-2008, 06:44 PM
  Màu đẹp đóa pác! FAV ủng hộ!:D:D
  qmt2706
  qmt2706 19-02-2008, 07:06 PM
  hiohih, cảm ơn bác