Đại chiến tàu khựa

» Digital » Digital art |     01-10-2013     | Tác giả: laptran90 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự ánZider đã tham gia gởi bình luận
quangboy, superlouuuu, Cooldesignvn
 1. quangboy
  quangboy 29-05-2014, 09:38 PM
  Tại sao lại vẽ thằng tàu khựa to như con boss thế =.=. Với ta no chỉ là con kiến thôi ~_~
 2. superlouuuu
  superlouuuu 03-10-2013, 02:44 AM
  vẽ cho nó tan nát nữa đi !!! m/
 3. cooldesignvn
  Cooldesignvn 01-10-2013, 10:52 PM
  Đúng rồi. cảm giác vẫn đang trong trận chiến, bất phân thắng bại.