Đà Lạt in my eye

» Nhiếp ảnh » Place |     08-05-2009     | Tác giả: rockmonkey Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Đà lạt lúc cũng thơ mộng...
Lâu rồi ko post hình,hôm nay ngứa ngứa tay post tấm để kỷ niệm ngày mai "em ấy" chào đời.
Hiệu ứng viền đen là hậu quả của việc gắn cái 17-50 tamrong lên FF hehe...