Chibi cải lương Vietnam

» Digital » Digital art |     04-07-2013     | Tác giả: chrismonkey Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Reformed theater Vietnam chibi
Món quả tặng cho đồng nghiệp

Zider đã tham gia gởi bình luận
mslanaya
  1. mslanaya
    mslanaya 04-07-2013, 06:17 PM
    nét không đựoc mượt nhỉ @@