Calender

» Digital » Loại khác |     14-06-2011     | Tác giả: vietlake Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Thiết kế lịch để bàn cho trường ĐH kiến Trúc

Zider đã tham gia gởi bình luận
pigbaby, zicon
  1. pigbaby
    pigbaby 17-06-2011, 02:41 AM
    hehe, linh ko góp ý bài đâu hjhj.
  2. zicon
    zicon 14-06-2011, 06:22 PM
    Chú post kt khoảng 800 - 1000 pixel là được rồi. Post to vậy khó xem được tổng thể.