BG2007

» Nhiếp ảnh » Miscellanious |     04-11-2008     | Tác giả: qmt2706 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Một số tp đã chụp trong năm 2007, chỉ đa số là hoa, phong cảnh.

Zider đã tham gia gởi bình luận
qmt2706, letter
  1. qmt2706
    qmt2706 04-11-2008, 11:36 PM
    thank bac Letter a:D:D
  2. letter
    letter 04-11-2008, 08:34 PM
    wow tong hop dep qua... fave