BEER IOS APP ICON

» Digital » Loại khác |     08-05-2013     | Tác giả: junoteam Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Icon cho 1 app beer :)
Designed by http://junoteam.com/

Zider đã tham gia gởi bình luận
weedsbrand, junoteam, binpinpin
 1. weedsbrand
  weedsbrand 10-05-2013, 10:18 PM
  Apps gì thế?
  junoteam
  junoteam 16-05-2013, 07:16 AM
  Link nè bạn https://itunes.apple.com/us/ap p/tappd-that/id591671468?ls=1& mt=8 nhưng mà khi lên itune khách hàng họ xóa đi hiệu ứng trong suốt :D
 2. binpinpin
  binpinpin 08-05-2013, 08:29 PM
  Cool!

  Nhìn vào phát ra chất bia ngay :x
  junoteam đã thích