beattoon

» Digital » Loại khác |     07-02-2010     | Tác giả: khuyetdanh Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Chia tay năm cũ bằng tp cũ. Beatles + Cartoon = Beatoon ^^. Cảm ơn sự góp ý của các bạn.

Zider đã tham gia gởi bình luận
ytuong196, thanhnguyen2, kongbslut, n9raphic, jimmituanart
 1. ytuong196
  ytuong196 28-02-2010, 07:17 PM
  good... chữ T trong beatoon làm rất tốt vài trò "Beatles Cartoon = Beatoon"
 2. thanhnguyen2
  thanhnguyen2 08-02-2010, 03:28 AM
  nhìn hay đó bác à.
  khuyetdanh đã thích
 3. kongbslut
  kongbslut 08-02-2010, 01:36 AM
  Dệ thương ghê ^^!
  khuyetdanh đã thích
 4. n9raphic
  n9raphic 07-02-2010, 07:11 PM
  Đẹp + Lạ = Fav...
  khuyetdanh đã thích
 5. jimmituanart
  jimmituanart 07-02-2010, 07:03 PM
  ________Nice + Nice __________
  khuyetdanh đã thích