baby DANCE animation flash

» Motion » Animation |     15-10-2011     | Tác giả: nokiakhungvn Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

hihi một chút dance .. gogo... làm animation cho một game của hãng sữa... chọn mấy cái ra làm dancing animation . hihihi , khoái bài này...

Zider đã tham gia gởi bình luận
svii, thaoart
  1. svii
    svii 19-10-2011, 11:15 PM
    Ủng Hộ Ông Anh :D
  2. thaoart
    thaoart 18-10-2011, 09:26 PM
    oh oh đẹp nha, (chuckle)