Asian Fairy

» Digital » Digital art |     08-09-2013     | Tác giả: sansa Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự ánZider đã tham gia gởi bình luận
nguyente
  1. nguyente
    nguyente 04-11-2013, 03:49 AM
    wow, nét vẽ quá tuyệt! làm sao để nét cọ đi mượt như vậy được bạn :)