Android app interface - File explorer

» Digital » Thiết kế giao diện (UI/UX) |     08-01-2012     | Tác giả: legend Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Giao diện ứng dụng quản lý file trên Android.
Mình design giao diện và code chính.
Lâu rồi mới lại up tác phẩm mới ^_^
--------------------------------------------
Link Android market: http://bit.ly/anttekexplorer
Top 10 Android apps 2011: http://bit.ly/zuUfy5