Ân sư Ái đồ

» Digital » Thiết kế web |     08-07-2013     | Tác giả: nhoctrum9x Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Một sự kiện của TLBB!

Zider đã tham gia gởi bình luận
fanta
  1. fanta
    fanta 09-07-2013, 10:24 AM
    Đẹp đấy em ạ! Cái text "Diễn ra từ .." ko thích lắm. Phần nền bằng gỗ đầu tư thêm tẹo nữa ra đúng chất gỗ chắc cọn đẹp hơn.