Biển lặng

» Nhiếp ảnh » Nature |     06-04-2008     | Tác giả: hongquan Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Một góc biển Đà Nẵng

Zider đã tham gia gởi bình luận
liemhummer, Cooldesignvn, justforfun
 1. liemhummer
  liemhummer 07-04-2008, 06:48 AM
  đẹp quá! chăc phải cưỡi con minsk ra Đà Nẵng chơi 1 chuyến thôi.
 2. cooldesignvn
  Cooldesignvn 07-04-2008, 03:20 AM
  tp rất đẹp... ! vote cho tp
 3. justforfun
  justforfun 07-04-2008, 03:01 AM
  Một bức ảnh đẹp và nên thơ quá... fav nhé