sunset

» Nhiếp ảnh » Place |     01-03-2008     | Tác giả: kryxtal Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

sunset , same place, same time, same ... camera,^^,cropped !

Zider đã tham gia gởi bình luận
lanky
  1. lanky
    lanky 06-04-2008, 08:22 AM
    Cái này là từ cái hình hoàng hôn ra phải ko? Tớ thấy bố cục ok màu chưa đã lắm thôi :D