Yxine GB cover

» Digital » Digital art |     07-01-2004     | Tác giả: Digimax Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

cái này làm cho yxine offline vào 10.1 này. Màu sắc lấy từ màu của yxine version 2 sắp tới :)

Zider đã tham gia gởi bình luận
quanmytruong, dinobrain, micti2003, hiddenface, webmind, eva4ureyes
 1. quanmytruong
  quanmytruong 15-11-2005, 08:30 PM
  Đúng là hơi đơn điệu và màu nhạt quá , không gây ấn tương mạnh. Nếu đưa và kinh doanh thì chưa có sức thu hút. Nên bổ sung thêm các hoa văn chìm trên bìa, và màu sáng hơn.
 2. dinobrain
  dinobrain 08-01-2004, 09:31 AM
  hơi đơn điệu đó ....nên cho chút hình vô... để nhìn kôg chán... :D vì guestbook text kôg à.
 3. micti2003
  micti2003 08-01-2004, 09:15 AM
  không đẹp
 4. hiddenface
  hiddenface 07-01-2004, 09:14 PM
  tôi thấy cũng được đấy chứ
 5. webmind
  webmind 07-01-2004, 06:29 PM
  hơi đơn điệu đó em ;)
 6. eva4ureyes
  eva4ureyes 07-01-2004, 01:49 PM
  Thay chữ "DOT" bằng 1 vòng tròn to chứa logo của Yxine thì hay hơn ...:o