Vỡ mật

» Graphic Design » Art direction |     27-10-2007     | Tác giả: viiip Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Lần đầu vẽ thể loại này !
S h o t o s h o p + 3 tiếng không ăn trưa + Post

Zider đã tham gia gởi bình luận
xekodes, poseido2008, phanxico, viiip, b0yhlph0p, 0ops, beheocon, heocoi, Cooldesignvn, Taysonuss
 1. xekodes
  xekodes 31-10-2007, 03:20 AM
  nhin hay hay nhi? ...hehehehe...de thuong
 2. poseido2008
  poseido2008 30-10-2007, 10:28 PM
  trông kỳ khôi quá :))
 3. poseido2008
  poseido2008 30-10-2007, 10:28 PM
  trông kỳ khôi quá :))
 4. phanxico
  phanxico 28-10-2007, 11:35 PM
  Làm cực khổ ghê! FAV ủng hộ luôn!
  :D:D
  viiip
  viiip 28-10-2007, 11:37 PM
  Tại ăn sáng thấy no rồi ... Chứ có gì đâu mà cực khổ :D
 5. b0yhlph0p
  b0yhlph0p 27-10-2007, 01:40 PM
  giật kỉu này ngộ wa, fav
 6. 0ops
  0ops 27-10-2007, 11:02 AM
  ngộ nhỉ :) fav mở hàng luôn
 7. beheocon
  beheocon 27-10-2007, 04:05 AM
  cái nì có fải bị điện giựt phần 2 hem ? hi hi
 8. heocoi
  heocoi 27-10-2007, 03:00 AM
  iu wa'i a.h a? ^^
 9. cooldesignvn
  Cooldesignvn 27-10-2007, 02:01 AM
  Nhìn hay quá ! FAV thôi !
 10. taysonuss
  Taysonuss 27-10-2007, 01:55 AM
  nhìn cũng hay hay :), fav mở hàng nhé