alone

» Hội họa - Nghệ thuật » Hội họa |     14-09-2007     | Tác giả: lfloltl Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

không biết viết lời giới thiệu như thế nào nữa...mình chỉ vẽ ra bức này trong lúc cảm thấy cô đơn thôi!
Thax vì đã comment

Zider đã tham gia gởi bình luận
beheocon
  1. beheocon
    beheocon 17-09-2007, 07:49 AM
    khi cô đơn hay buồn hem nên ngồi thu mình lại như thí kia ! đi ra ngoài 1 vòng và làm cái gì mình thấy thích là hết bùn lìn