handbags

» Graphic Design » Art direction |     06-09-2007     | Tác giả: quynhtram78 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Gop y giup Tram nha, thanks

Zider đã tham gia gởi bình luận
quynhtram78, Cooldesignvn
  1. quynhtram78
    quynhtram78 06-09-2007, 06:30 PM
    Cam on ban Cool nhieu nhe, bai nao cua minh ban cung la nguoi dau tien gop y ca.
  2. cooldesignvn
    Cooldesignvn 06-09-2007, 06:19 PM
    Layout tốt quá ! cái bên dưới không tốt bằng cái ở trên !