coffe inside 3

» Digital » Digital art |     22-07-2007     | Tác giả: ju86 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

inside 3 ..............

Zider đã tham gia gởi bình luận
likedj
  1. likedj
    likedj 10-08-2007, 01:14 AM
    nhìn hay đó em, em cho thêm 1 tí bóng đỗ nữa..
    em vẽ bằng chương trình sketch up?