1 góc ...

» Nhiếp ảnh » Miscellanious |     13-07-2007     | Tác giả: kitz1402 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

1 góc ...

Nắng của mùa hè ...

Zider đã tham gia gởi bình luận
jupiterxx, thanhliem441984
  1. jupiterxx
    jupiterxx 13-07-2007, 05:58 PM
    nhìn thumb thấy đẹp, tưởng bạn render 3d :D
  2. thanhliem441984
    thanhliem441984 13-07-2007, 04:09 PM
    hình hoi nhòe ,góc chụp đẹp...