3DText - BuBu

» Digital » Digital art |     29-03-2009     | Tác giả: milikiller Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

My first 3DText art work

Software: Illustrator + Photoshop

Time: ~5h

Thanks for u'comment :)

Zider đã tham gia gởi bình luận
rabid
 1. rabid
  rabid 30-03-2009, 01:30 AM
  5 tiếng thì có lẽ hơi nhiều cho 1 sản phẩm không đẹp đó em! Xuống tay quá rồi ! hehe!
  rabid
  rabid 30-03-2009, 01:31 AM
  Có lẽ không nên tặng bé bubu đó em ạ ; ))