Hoa Bò Cạp Nước Đỏ

» Nhiếp ảnh » Nature |     11-04-2007     | Tác giả: quanmytruong Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Một loại bông giống như bông so đủa nhưng hướng lên trên còn so đủa thì hướng đất, tên khoa học là Bò cạp nước đỏ , dân gian gọi là Hoa Hoàng Hậu đỏ.