Tỉnh Vật

» Nhiếp ảnh » Nature |     22-02-2007     | Tác giả: quanmytruong Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày Tết có trưng bày một số tác phẩm hội họa đẹp...
Chụp lại một bức tỉnh vật .

Zider đã tham gia gởi bình luận
cut2006
  1. cut2006
    cut2006 22-02-2007, 11:23 AM
    thế mà mình lại tưởng bạn vẽ chứ????