Cây bần

» Nhiếp ảnh » Nature |     06-01-2007     | Tác giả: quanmytruong Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Một loại cây vùng Nam bộ , ngày xưa người ta dùng một phần của cây bần ( còn gọi là c.. bần ) để làm nút chai , nút phích nước ...

Zider đã tham gia gởi bình luận
hemonius, chupachup, lemoon, letter, ju86
 1. hemonius
  hemonius 06-01-2007, 11:29 PM
  Không đẹp mấy
 2. chupachup
  chupachup 06-01-2007, 11:14 PM
  Em thấy không đẹp lắm :)
 3. lemoon
  lemoon 06-01-2007, 11:07 PM
  chụp hình rất đơn sơ, nhưng có nghệ thuật...
  kompliment!
 4. letter
  letter 06-01-2007, 10:15 PM
  Toi thich tam hinh nay..., cam on ban...
 5. ju86
  ju86 06-01-2007, 05:56 AM
  Chùi ui , nhìn hồi tưởng trận bạch đằng :D