Nơi Chúa Giáng sinh

» Nhiếp ảnh » Nature |     24-12-2006     | Tác giả: quanmytruong Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Mấy hôm nay các nhà thờ trang hoàng rực rở , lộng lẫy chuẩn bị cho đêm Giáng sinh...
Trang hoàng hang đá nơi Chúa ra đời...
Chúc các bạn Zidean một đêm thánh vô cùng ...