2 nửa con người

» Graphic Design » Quảng cáo |     20-04-2008     | Tác giả: sangquoc Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

tự họa brush ..hoa văn ...tut

Zider đã tham gia gởi bình luận
myhieu
  1. myhieu
    myhieu 20-04-2008, 10:25 PM
    mẫu nữ thì ổn hơn ^_^