Web layout demo

» Digital » Loại khác |     04-08-2006     | Tác giả: maixa Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

[color=00FFFF]Web layout demo cho khách hàng -- công ty về dược, pà kon góp ý dùm nhé :)[/color]

Zider đã tham gia gởi bình luận
xlyn, fireman, binpinpin, zionnguyen
 1. xlyn
  xlyn 06-08-2006, 09:23 PM
  Hong thik banner lắm :D
 2. fireman
  fireman 05-08-2006, 08:54 AM
  Trên banner phần người màu trắng để hơi vô lý. Nơi đó nên để icon Home, About hoặc đổ màu.

  Banner nét cong lớn quá, cảm tưởng như con cá :D nên làm kiểu giọt nước hoặc lượn ra ngòai (tức là chỉ thấy một phần của đường lượn, không tạo thành hình bao) trông sẽ nhẹ nhàng hơn.

  Title (Tin Tức, Giới Thiệu) cho nổi lên dạng button thì chắc ấn tượng hơn. Chữ dưới 3 cái hình theo mình nên căn giữa.

  Tổng thể trang: Nhiều text quá, button đỏ thâm dưới banner đẹp :)
 3. binpinpin
  binpinpin 04-08-2006, 09:10 PM
  Màu sắc chưa đẹp lắm :D Nhưng các vấn đề khác thì okie rùi
 4. zionnguyen
  zionnguyen 04-08-2006, 08:39 PM
  sao để mấy viên viagra dzị :o
  mấy cái nút đẹp quá :D chỉ ko thích cái phần màu xanh bên phải thôi, chỗ đó cho màu mạnh nhấn vô chắc đẹp hơn á :D