một nơi nào đó

» Nhiếp ảnh » Place |     03-06-2006     | Tác giả: Dongochoan9x Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

tôi không nhớ được cậu ta đã chụp nó ở đâu nữa
nhưng trông lạ nhỉ

Zider đã tham gia gởi bình luận
witheredwings
  1. witheredwings
    witheredwings 03-06-2006, 08:46 PM
    Chưa thấy nhấn vào cái gì hết bạn ơi. Thử đổi qua BW xem trông nó có... tàn tạ hơn không. Mà cảnh này thì chắc mẻm là ở một nhà máy nào đấy rồi còn gì.