SAMRURAI ART

» Digital » Digital art |     20-02-2003     | Tác giả: Digimax Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

trong tất cả các screen của Samurai Shodown II , chỉ thấy cái hình này đẹp và ý nghĩa nhất :D

Zider đã tham gia gởi bình luận
tanbique
  1. tanbique
    tanbique 13-04-2003, 02:57 PM
    sao đẹp và ý nghĩa nhât lại là canh hun nhau ??? :D