Web bán hàng đồ chơi

» » |     02-03-2012     | Tác giả: fanta Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Sản phẩm ko thấy khách hàng có vẻ hài lòng và bảo chỉnh sửa một chút nhỏ ở banner và bottom. Có đề nghị làm thêm logo :(.
Ko biết con hàng này sẽ đi về đâu nữa vì khi sửa xong ko thấy comment gì cả.