Thông báo cho BQT

:: Người khuất xa, đường về sao thênh thang quá Người gần bước
Thể loại: »
Zider: tonngokhong
gởi lúc 19-06-2015
0 xem chi tiết, 0 góp ý
Người khuất xa, đường về sao thênh thang quá  Người gần bước
 
Bạn thấy tác phẩm trên có vấn đề gì ?
Lời nhắn