witchdoctor

» Digital » Loại khác |     14-03-2011     | Tác giả: fancyman Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

witchdoctor không thể chữa cho con chim bị nhiễm dầu......

Zider đã tham gia gởi bình luận
max, fancyman
 1. max
  max 14-03-2011, 10:19 AM
  Mình nghĩ bạn không nên dùng texture, để bản gốc hay hơn!
  fancyman đã thích
  fancyman
  fancyman 14-03-2011, 08:57 PM
  mình đã gửi bản gốc rồi đó, vẽ xong bức này mới thấy rằng mình dùng shop tệ quá